Normaal sta ik aan het begin van ieder nieuw jaar in een vol clubhuis mijn speech voor te lezen.
Lachende leden, handen schudden, de beste wensen uitspreken en de drank vloeit rijkelijk.
Tijdens de speech kijk ik terug en kijk ik vooral vooruit naar wat komen gaat.
Wat ik nooit had durven denken is nu een feit, het clubhuis is leeg, geen gelach, geen handen schudden, niets van dit alles, de club is gesloten!

Voorafgaand aan mijn speech vraag ik ook altijd een moment van stilte voor onze leden die ons dit jaar ontvallen zijn of voor diegene die het moeilijk hebben. Ook nu sta ik, kijkend over onze accommodatie, in gedachten stil en denk ik aan Henk van de Hel, Herman Wegerif en Henk Bakkenes, WSV’ers die kleur hebben gegeven aan onze vereniging. Ik denk aan partners en familie van onze leden die zijn overleden en aan onze mensen die het moeilijk hebben in deze corona crisis.

Het enige wat ik nu kan doen is mijn speech toevertrouwen aan het papier en hopen dat mensen hem lezen zoals ik hem bedoeld heb. Nee, dit jaar is inderdaad niet gelopen zoals wij hadden verwacht.

Het eerste jaar (2016-2017) van onze bestuurlijke periode was vooral een jaar van naar binnen kijken, wat gebeurt er en wat kan er anders? In het tweede jaar (2017-2018) hebben wij ons gericht op de interne processen en directe kosten. Er is een proces voor de vertrouwenspersonen ingericht, er is begonnen met het vrijwilligersbeleid en het eigen gebruik achter de bar is naar beneden gebracht.
Het munten beleid is aangepast en de energiekosten gingen omlaag door het aanbrengen van ledverlichting in de zaal.

Het derde jaar 2018-2019) stond natuurlijk in het teken van ons eeuw feest maar ook in het teken van het zaaien van commercieel succes. Vele gesprekken met gemeente en provincie, externe huurders en andere verenigingen. Er is een commercieel plan gemaakt en de eerste contacten met een aantal ondernemers is gelegd om samenwerking te intensiveren.

Het vierde jaar (2019-2020) moest het oogst jaar worden!
Samenwerking met de Cricketbond, een groot internationaal sporttoernooi over meerdere dagen en een groot CrossFit toernooi. Natuurlijk zou ook weer het boks gala plaatsvinden, diverse externe partijen hebben reserveringen gedaan voor vergaderruimten en het clubhuis zou een make-over krijgen. Ook zouden wij overgaan tot het uitvoeren van de acties voor Vitaal Sportpark de Voorwaarts om ook voor de toekomst een belangrijke club binnen Apeldoorn te blijven.

Maar helaas liep alles anders…….. In maart moest alles dicht, overleggen moesten opeens online en waar het normaal hectisch en druk was op de club werd het opeens stil.

Achter de schermen ging het natuurlijk allemaal door. De afdelingen houden contact met de leden op diverse manieren en online worden er activiteiten georganiseerd. Er worden protocollen geschreven en gedeeld met de gemeente. Looprichtingen worden aangebracht en er zijn afspraken gemaakt over het toelaten van leden en toeschouwers.

Op dit moment is nog steeds niet duidelijk wanneer er weer actief gesport kan worden door alle leeftijden. Deels zal in januari sport weer mogelijk zijn maar wij zijn nog lang niet op het niveau dat iedereen weer mag sporten.

Daarom is het jaar 2021 belangrijker dan ooit. De inkomsten van de bar en de verhuur zijn bijna compleet weggevallen. Gelukkig zijn wij een gezonde club en hebben wij de financiën goed voor elkaar. Samen met de financiële Corona regelingen hoeven wij ons nog niet direct zorgen te maken en is het leed nog een beetje te overzien.

Wij zijn blij en dankbaar dat alle leden ons nog steeds zo ontzettend steunen en trouw hun lidmaatschap blijven betalen. Zonder hen was het haast niet mogelijk om in deze situatie te overleven. Ook zijn wij onze sponsoren dankbaar dat zij, ondanks dat zij het ook moeilijk hebben, WSV trouw blijven ondersteunen. Dit geeft maar weer eens aan hoe sterk wij samen kunnen zijn.

Ja, het gaat nog steeds goed met de club! Maar dit was helemaal niet mogelijk geweest zonder de inzet van al die vrijwilligers. Zonder hun inzet, ook in deze moeilijke tijd is er geen club, is er geen WSV. Mijn speciale dank gaat uit naar alle bestuurders die er in deze tijd alles aan doen om te zorgen dat alles zo goed en zo kwaad blijft draaien. Het is inderdaad niet makkelijk, soms korte lontjes, regels die continue veranderen. En toch is het weer voor elkaar! Dank, dank, dank!

Hoelang dit alles gaat duren blijft onduidelijk maar 2021 zal een mooier jaar moeten worden. Ik weet niet of wij elkaar de hand kunnen schudden maar hopelijk gaan wij elkaar wel weer gewoon zien.
Hopelijk kunnen wij weer discussiëren over niets en kunnen wij vooral weer genieten van het sporten. Want een vereniging verenigt, WSV verenigt en dat is waarom het gaat!

Vooral in 2021 zullen wij SAMEN de schouders eronder moeten zetten want “NOBODY IS BIGGER THAN THE CLUB”

Groeten,
Dennis Wooning

(voorzitter Omnisportvereniging WSV)

We hebben vol spanning gekeken naar de toespraak van Mark Rutte op maandag 14 december. Vanaf dinsdag 15 december zijn de landelijke lockdown maatregelen ingegaan. Welke consequenties dit heeft voor WSV lees je hieronder:

  • Helaas is het vanaf dit moment niet meer mogelijk om binnen te sporten.
  • Bij de afdeling Voetbal is besloten dat dinsdag 15 december de laatste trainingen buiten zullen plaatsvinden.
  • Tot en met 19 januari zal er niet meer gesport worden bij onze club.

Vanuit het Algemeen Bestuur volgen wij het advies van Rutte op, zo gaan we bijvoorbeeld over op online vergaderen. We hopen dat iedereen dit voorbeeld volgt.

Mocht er toch een noodzakelijk overleg plaatsvinden, houd je dan aan de RIVM regels (1,5 meter afstand en dragen van een mondkapje). Denk daarnaast aan het op de juiste manier afsluiten van het complex.

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voor nu, blijf gezond en hopelijk tot snel weer op de club!

Hoofdbestuur

Sinds 1 december geldt er een mondkapjesplicht in Nederland voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle publieke binnenruimtes. Dit geldt ook voor de binnenruimtes op het sportcomplex van WSV.
Zodra jij je binnen bij WSV bevindt, dien je een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld in de hal voordat je gaat sporten, wanneer je naar de wc gaat, in de hal loopt, ballen moet pakken etc. Tijdens sportgerelateerde vergaderingen mag je mondkapje af. Zorg er wel voor dat je een vaste zitplek hebt. Je mag niet lopen tijdens de vergadering.
Uiteraard hebben wij er het volste vertrouwen in dat deze regels door iedereen worden opgevolgd. Want alleen samen krijgen we corona onder controle! Kijk voor meer informatie over het dragen van een mondkapje op de website van de Rijksoverheid

Update gebruik clubhuis WSV

We merken dat er soms wat onduidelijkheden zijn over het gebruik van het clubhuis van WSV.
Dit komt o.a. omdat de regels door de verschillende bonden op een andere manier geïnterpreteerd worden. Om hierover eenduidig te zijn vanuit het hoofdbestuur hebben we daarom deze week contact gehad met de gemeente Apeldoorn over het gebruik van ons clubhuis. Daar is het volgende uit gekomen: 

In principe is het clubhuis gesloten voor alle activiteiten. Een uitzondering hierop is het feit dat het clubhuis gebruikt mag worden voor vergaderingen of bijeenkomsten die direct met sport verband houden, bijvoorbeeld een bestuursvergadering. Daarbij mogen maximaal 30 personen per ruimte worden toe gelaten waarbij ook altijd de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Daarnaast moet iedereen zitten en ook blijven zitten tijdens de bijeenkomst. Er mag geen gebruik worden gemaakt van horeca faciliteiten. 

Een extra noot vanuit het hoofdbestuur: Aangezien wij als OMNI vereniging te maken hebben met meerdere besturen en commissies, adviseren wij om vooralsnog zo veel als mogelijk online te vergaderen. Wissel bijvoorbeeld af, de ene keer offline en de volgende keer weer online.

Vergeet ook niet een ruimte reservering te doen via het online formulier. 

Voor meer informatie over het gebruik van het clubhuis kan altijd contact worden opgenomen met Jack Wegerif.

Ik kan het me nog goed herinneren dat wij op 12 maart van dit jaar het besluit hebben moeten nemen dat wij niet meer konden sporten zoals wij gewend waren. Na een opleving in de zomer zitten wij nu in de situatie dat sporten mogelijk is maar beperkt tot een aantal personen. Gelukkig mag de jeugd wel sporten maar het gevoel is toch anders als ik over het complex loop. Geen supporters langs de lijn of in de zaal en geen volle kantine met lekkere muziek.
Al onze bestuursvergaderingen zijn voornamelijk digitaal ondanks het feit dat sport gerelateerde vergaderingen wel onder voorwaarden mogen plaatsvinden in het clubhuis. Wij merken dat het fysiek bij elkaar komen nog steeds het beste is. Daarom hebben wij ook besloten om de ALV in ieder geval uit te stellen. Natuurlijk weten wij niet wanneer wij weer met grote groepen bij elkaar kunnen komen maar wij maken in ieder geval van de mogelijkheid gebruik zodat de kans om dit fysiek te doen toch weer wat groter is.
Maar gebeurd er dan niets op de club??? Zeker wel……. Veel vrijwilligers zijn dagelijks bezig om de club draaiende te houden. Natuurlijk allereerst om te sporten in de zaal en op het veld. Maar ook achter de schermen word er nog erg veel gedaan. De bar commissie kijkt naar mogelijkheden als er weer dingen mogen, er wordt onderhoud gepleegd, de besturen vergaderen over de toekomst, enz enz……
Ondanks dat het moeilijk is en ondanks dat je het dus niet altijd ziet, gebeurd er veel. En dat is toch ook wel weer mooi! Laten wij er samen nog even de schouders onder zetten, ik weet niet hoelang maar als wij dit blijven doen dan weet ik zeker dat het goed komt!

Dennis Wooning

Beste leden,

Op 5 oktober hebben wij een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) aangekondigd voor 2 november.

Dit is nodig om de statuten aan te passen en de Ledenraad formeel bevoegdheden te geven. Ook de fusie tussen de stichting en de vereniging staat op de agenda.

Aangezien het clubhuis gesloten is door corona moesten wij op zoek naar online mogelijkheden.

Na wat zoekwerk en hier en daar rondvragen bij de leden hebben we moeten vaststellen dat een online vergadering niet ideaal is en voor sommigen zelfs niet mogelijk.

Daar wij het belangrijk vinden dat alle leden de mogelijkheid krijgen om hierin mee te kunnen stemmen, hebben wij moeten besluiten de BALV en ook de ALV uit te stellen.

De overheid biedt verenigingen, in verband met de corona crisis, de mogelijkheid om de BALV/ALV tot 4 maanden na afloop van het kalenderjaar uit te stellen.

Op dit moment hebben wij nog geen datum, zodra de mogelijkheid er weer is om bijeenkomsten te organiseren in het clubhuis zullen wij de BALV en de ALV zo spoedig mogelijk inplannen.

Wij rekenen op uw begrip en wensen dat iedereen gezond is en blijft.

Het Hoofdbestuur.

Wormense Sport Vrijwilligers (WSV-ers) laten de bal rollen!

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk voor een sportvereniging om haar maatschappelijke functie goed te kunnen uitoefenen. Ook bij Omnisportvereniging WSV zien we dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden voor verschillende taken en functies. Zo komt het werk wat gedaan moet worden veelal op de schouders van steeds minder mensen terecht. Om het werk zo eerlijk mogelijk te verdelen is in 2014 besloten dat alle leden (minimaal) 12 uur aan vrijwilligerstaken moeten vervullen. Door je als vrijwilliger in te zetten groeit de saamhorigheid, neemt de binding met de vereniging toe en zorg je voor gezelligheid op de club. Op die manier dragen we samen bij aan het bestaansrecht van ‘Omnisportvereniging WSV’ en is onze  toekomst gewaarborgd!

Wie zijn onze vrijwilligers?

De vrijwilligerstaken zijn verplicht voor alle spelende leden of ouders van jeugdleden van Omni sportvereniging WSV. Het kan natuurlijk voorkomen dat een lid geen vrijwilligerstaak  kan of wil verrichten. Om er toch voor te zorgen dat de taken worden uitgevoerd staat hier een bijdrage, die per afdeling wordt vast gesteld, per jaar per spelend lid (max. 2 per gezin) tegenover.

Typen vrijwilligerswerk

WSV heeft op hoofdlijnen drie typen vrijwilligerstaken;

                                            1.  Horeca

                                            2.  Onderhoud

                                            3.  Sport

Horecawerkzaamheden zijn het draaien van bardiensten, het bereiden van lekkere frietjes & snacks of koek en zopie verkoop vanuit de kiosk. Dit zijn WSV-OMNI uren.

Vrijwilligers die deze taken willen vervullen kunnen zich opgeven bij de barcoördinatoren van hun afdeling.

Op de verschillende afdelingspagina’s staan de namen van de barcoördinatoren. Hier vindt je ook een overzicht van het barrooster https://wsvapeldoorn.nl/barrooster/

Onderhoudswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld; klussen tijdens klussendag, schilder-, elektrawerkzaamheden en groenonderhoud.

Wil je helpen met onderhoudswerkzaamheden? Schrijf je dan in via de website, formulier onderhoud.

Maandelijks verschijnen hier diverse projecten die de maand erop zullen starten. Er wordt duidelijk aangegeven welke projecten er zijn, en wanneer en op welke tijd ze uitgevoerd worden.

Bekijk hier de projecten de link wordt nog hard aan gewerkt

Sportgerelateerde taken zijn activiteiten die gedaan worden ten behoeve van jouw eigen sportafdeling. Denk hierbij aan scheidsrechter, leider/coach, trainer. De uren die je hiervoor maakt tellen mee in de vrijwilligerstaken. Sport gerelateerde taken vind je per afdeling op de website.

Hoe is het geregeld?

Bij elke afdeling is dit net even iets anders geregeld. Zo krijgen de voetbal leden automatisch een  bericht via ‘Sportlink”. Alle vrijwilligerstaken zijn beschreven in het vrijwilligersbeleid, voor voetbal https://voetbal.wsvapeldoorn.nl/vrijwilliger/

Per afdeling is er een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Hij of zij is verantwoordelijk voor het organiseren van alle taken die zijn beschreven in dit beleid. Elk lid geeft het aantal verrichte uren door. De coördinator is verantwoordelijk voor de registratie van deze vrijwilligersuren. Voor contact hierover kan je mailen naar: vrijwilliger.afdeling@wsv-apeldoorn.nl

Hoe kan je je opgeven voor vrijwilligerstaken?

Heb jij nog geen vrijwilligerstaken gedaan en wil jij je steentje bijdragen? Meld je dan snel aan bij jouw vrijwilligerscoördinator!

Of het  nou een voetbal, basketbal, dynamic tennis bal, volleybal of shuttle is, samen zorgen we ervoor dat de bal blijft rollen!

Met sportgroeten,

Jan Nuesink

Hoofdbestuur, portefeuille ‘Vrijwilligersbeleid en Sport’.

Lichtpuntjes; Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn! Waar wacht je nog op? Meld je aan als Wormense Sport Vrijwilliger via vrijwilliger.afdeling@wsv-apeldoorn.nl

                                            De WSV’er  (Wormense Sport Vrijwilliger)

               hart van goud                                                                                vrij                                      

               uit het juiste hout                                                                         en blijvend

               leeft                                                                                                maar nooit vrijblijvend

               geeft

               en draagt bij                                                                                  geen loze belofte

               steunpilaar van deze maatschappij                                            voegt de daad bij het woord

               handen uit de mouwen                                                                onbaatzuchtig

               mannen en vrouwen                                                                    bescheiden

               wat zijn ze prachtig

               en vereend, oh zo krachtig                                                          uniek in zijn soort