Bestuur afdeling Volleybal

Co Brummel
Wil Dekker
Jan Peter Brons
Vacant
Wil Dekker

voorzitter-volleybal@wsv-apeldoorn
secretaris-volleybal@wsv-apeldoorn
penningmeester-volleybal@wsv-apeldoorn

055-3601885

Overige contactpersonen

Wil Dekker
Wil Dekker (ere-lid)
Daniëlle Frieling
Claudia van Buren
Natasja Quak
Thea Hendriks
Vacant
Hennie Huisman

Redactie website
Contactpersoon 50+
Wedstrijdzaken
Scheidsrechterscoördinatie
Bardienstcoördinatie
Ledenadministratie
Coördinatie sponsoring
Coördinatie spelmaterialen

wil.cor.dekker@hetnet.nl
055-3601885
rhomirko@hotmail.com
claudiavburen@gmail.com
natasjaq@hotmail.com
theahendriks@hotmail.com

06-29175883