Bestuur afdeling Volleybal

Co Brummel
Wil Dekker
Jan Peter Brons
Vacant
Wil Dekker

Voorzitter
Secretaris( interim)
Penningmeester
Jeugdzaken
Algemeen

Overige contactpersonen

Wil Dekker
Wil Dekker (ere-lid)
Rosan Peeks
Claudia van Buren
Natasja Quak
Tea Hendriks
Vacant

Redactie website
Contactpersoon 50+
Wedstrijdzaken
Scheidsrechterscoördinatie
Bardienstcoördinatie
Ledenadministratie
Coördinatie sponsoring

redactie.volleybal@wsv-apeldoorn.nl
055-3601885
rosanpeeks@hotmail.com
claudiavburen@gmail.com
natasjaq@hotmail.com
theahendriks@hotmail.com