Woensdag 17 april houdt de afdeling Volleybal  de  Voorjaarsledenververgadering.

Noteer alvast de datum, agenda en notulen volgen.